What We Think – UNCRC, UPR, & UNCRPD Consultation with Children & Young People Gaeilge

Resources / Consultations / What We Think – UNCRC, UPR, & UNCRPD Consultation with Children & Young People Gaeilge

What We Think

Comhairliúchán UPR & UNCRPD UNCRC Le Leanaí agus Daoine Óga

Published in 2021

Comhairliuchan UPR & UNCRPD

Contributors

Author: UNRC, UPR, UNCRPD

Publisher: UNRC, UPR, UNCRPD

Date: 2021

Geographic Coverage: Ireland

Type of Resource: Report

Sector/setting: Children & Young People

Vulnerable groups: Children, Young People

Developed with children and young people? Yes

Type of participation: Consultation with Young People

Availability: Open Access

Keywords: Child, Young People, As Gaeilge , Consultation

Array

Introduction

Chuaigh an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige
(DCEDIY) i gcomhairle le leanaí agus daoine óga chun a gcuid tuairimí maidir le cearta leanaí in Éirinn a chloisteáil. Úsáidtear an fhaisnéis seo chun tuarascálacha a chuirtear faoi bhráid na Náisiún Aontaithe a ullmhú faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh, Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas agus próiseas Athbhreithniú Tréimhsiúil Uilechoiteann.